Neandertalarnas arvsmassa kartlagd

posted in: Tyskland | 0

Sändes i Vetandets värld den 13 februari 2009.

► Hör reportaget om arbetet med att kartlägga arvsmassan här.

Vår närmaste släkting är neandertalmänniskan som dog ut för 30 000 år sedan. Nu har en internationell forskargrupp, ledd av Svante Pääbo, för första gången lyckats återskapa neandertalarnas arvsmassa.

Detta har gjorts genom att undersöka miljontals små DNA-fragment från benbitar som hittats i grottor runtom i Europa.

Kartläggningen är en viktig milstolpe för förståelsen av hur människan utvecklats. Den som har lett projektet är svensken Svante Pääbo på Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i Leipzig i Tyskland.

– Vi är så nära släkt med varandra att du kan vara närmare släkt med neandertalarna än med mig, säger Svante Pääbo.

Till Vetenskapsradions hemsida.