Bada i radon – för hälsans skull?

posted in: | 0
Christof Erharter, chef för Hotel Excelsior i Bad Gastein visar upp ett av hotellets radonbad. Hit kom även Sigmund Freud som kurgäst i början av 1900-talet. Foto: Marcus Hansson

I Sverige betyder radon förhöjd risk att få lungcancer. I en rad spa-anläggningar i Tyskland och Österrike talar man istället om den eviga ungdomens källa och organiserar tågresor in i berget där strålningen är som högst. Nu har ett stort tyskt forskningsprojekt dragits igång för att en gång för alla reda ut om radon i små doser har dom positiva effekterna som spa-anläggningarna påstår. Reportage i Sveriges Radio P1.

I programmet hörs: Claudia Fournier, radonforskare vid GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Martin Offenbächer, chefsläkare vid Gasteiner Heilstollen i Österrike, Lars Barregård, seniorprofessor och miljömedicinexpert på Göteborgs universitet, Christof Erharter, hotellier Hotel Excelsior i Bad Gastein, Gerhard Röck, äger och driver Radon-Thermal-Dunstbad i Bad Gastein.

Ju längre in vi kommer dessto varmare blir det – å var tysta. För, vi ska på hälsokur – vilket innebär att vi lägger oss och tar en tupplur långt in i en grotta – full med det dödsbringande radioaktiva ämnet radon.

Ill – !! Skulle du rekommendera radonbad? nej absolut inte – orsakar lungcancer
ill – !!! Finns känd risk och ingen bevisad positiv effekt

I Sverige betyder radon förhöjd risk att få lungcancer. I en rad spa-anläggningar i länder som Tyskland och Österrike, talar man istället om den eviga ungdomens källa och organiserar tågresor in i berget där strålningen är som högst.

Å nu har en sammanslutning av flera tyska forskargrupper dragit igång ett stort forskningsprojekt för att en gång för alla reda ut om radon i små doser – har dom påstått positiva effekterna.

ill – !!! Vetenskapligt inget bevisat – men erfarenheter – ja!

Det här är Vetandets värld i Sveriges Radio P1. Jag heter Marcus Hansson.

Ill – BG Jodel
ill – !!! Vatten strömmar ut – vi kan ställa in rätt temp som föreskrivet av läkare

Efter en lång och ansträngande tågresa tvärs genom hela Tyskland och upp i de österrikiska alperna är det skönt att äntligen få krypa ner i badkaret. Vi är på anrika hotell excelsior, i kurorten Bad Gastein, tillsammans med Christof Erharter som är chef här på hotellet. Å han har precis tappat upp vatten i ett stort badkar.

ill – LJUD på / av
Ill – !! Som vanligt vatten – först när kliver i som märkar att nåt i kroppen arbetar…

Det är pr ecis som vanligt vatten, förklarar Christof Erharter. Det är först när man kliver i som man märker att det är något i kroppen som arbetar. Han syftar på den radioaktiva ädelgasen radon, som finns naturligt i badvattnet här i nivåer långt över svenska gränsvärden . Vattnet kommer från källor djupt under oss, och leds via underjordiska ledningar in här i källaren på hotellet. Å vattnet anses ha mycket stor effekt på en rad krämpor: artros, reumatism, hudsjukdomar:

Ill – !! används mot reumatism, artros, sträcka huden… denna den eviga ungdomens källa

Ja, en källa till evig ungdom, sammanfattar Christof Erharter. Å, man kan även dricka vattnet här. Det sägs vara bra mot tandlossning och magont.

Hotellets mest kända gäst genom tiderna är Sigmund Freud. Han genomgick sammanlagt sju radonbehandlingar här, var gång under flera veckors tid:

Ill – !! Freud 7 ggr här

Enligt Christof Erharter har intresset just för radonbad ökat stadigt de senaste tio åren, efter några tunga år efter tjernobelolyckan 1986 då allt som hade med radioaktivitet och hälsa att göra tonades ned. Idag är hälften av hans gäster här just för radonbadet.

Ill – !! 50% kommer för bad – för 15 år sen bara 15%
ill – ! LJUD Bilar + kyrkklockan

Efter det stärkande badet på hotel Excelsior tar vi en promenad ut på byn:

ill – !! STÅUPP : Bad gastein – vackra hus – världens starkaste ra källa –
ill – STÅUIPP : nu gå t vackert litet hus – plastägg – omsluts r.a vatten
ill – !! LJUD går in dörrklocka kling

Gerhard Röck, ägare av det lilla ångbadhuset tar emot.

Ill – !!! Red bull för cellerna – aktivierar kroppens egen helandesystem

Det radonet gör är att aktivera cellernas egna helande krafter, säger han. Det är som energidryck för kroppens celler. Å anläggningen här är den enda i sitt slag i hela Österrike:

Ill – !! enda i hela österrike

Men få svenskar vågar sig hit. Mitt intryck är att de verkar rädda, säger Gerhard Röck.

ill – !! få svenska kunder – folk verkar rädda mitt intryck

Ill – LJUD går in i rummet

Vi går en trappa ner och i ett oansenligt rum, ser ut som vilken tvättstuga som helst, där står två stora plastkokonger. Främre delen är som en dörr som man kan öppna, sen sätter man sig inne i ägget och stänger dörren – nåt som vi ska prova nu:

ill – SCEN kliver in i badet
ill – STÅUPP2: skräckblandad förtjusning – -källa .. .faller sönder bly nu stängde av

Efter två radonbehandlingar så är det kanske läge att börja ställa lite frågor. Till exempel: vad är radon egentligen? Ja, ta valfri fysikbok från skolan. Där står det att radon är en radioaktiv ädelgas, ett grundämne med nummer 86 i det periodiska systemet. Å när radon faller sönder bildas så kallade radondöttrar – det är ämnen som bly, vismut och polonium. I samband med det här sönderfallet sänds också alfastrålning ut, som visserligen inte har så lång räckvidd, mindre än en millimter, men som skadar levande celler, genom att slå sönder arvsmassan.

Även i Tyskland och Österrike finns en stor medvetenhet om att radon i bostäder är problematiskt. Men samtidigt finns en lång tradition av att okritiskt använda olika typer av alternativ medicin, å där radon är ett sånt exempel. I årtionden har det envist forskats på om radon har en positiv effekt på sjukdomar som artros och reumatism. Det är ofta badanläggningarna själva eller deras europeiska paraplyorganisation, Euradon, som står bakom den här forskningen. Här i Bad Gastein finns till och med ett särskilt forskningsinstitut för att forska på radonets påstått positiva effekter. Å enligt dom är saken solklar. Det finns tydliga vetenskapliga bevis för att radonet har en start effekt. Under min resa blir jag översköljd med informationsmaterial där det gång på gång sägs att en lång rad vetenskapliga studier bevisar radonets positiva effekter.

Men oberoende bedömare är inte imponerade över de här bevisen. Exempelvis har strålskyddsmyndigheten i Schweiz granskat kunskapsläget och avråder starkt från att introducera radonbad där. De kallar de hypoteser som lagts fram om hur radonet skulle verka i kroppen för rent spekulativa. Och tillägger att det saknas trovärdiga biologiska förklaringar för hur radonet skulle verka.

Ill – !! Skulle du rekommendera radonbad? nej absolut inte – orsakar lungcancer, !!! Finns känd risk och ingen bevisad positiv effekt ) (1)

Å i Sverige är de experter jag talar med skeptiska till påståenden om att radon i låga doser skulle ha en positiv effekt. Mannen vi hör här är Lars Barregård, seniorprofessor och miljömedicinexpert på Göteborgs universitet. Inte heller att radon skulle vara inflammationshämmande, vilket av förespråkarna gång på gång slås fast, finns det några bevis för enligt honom:

ill – !! radon inflammationshämmande? nej inte känt skulle ha den effekten
ill – !! follk m svårbeandlad sjukdomar- inte så konsitgt – att folk tar chansen och testar

Du lyssnar på Vetandets värld i Sveriges Radio P1 – jag heter Marcus Hansson och det handlar om radonbad – och dess påstått positiva effekter.

Ill – LJUD tåg åker

Den i särsklass största radonanläggningen i Bad Gastein är den så kallade Gasteiner heilstollen – den helande gruvgången. Det är en gammal nedlagd guldgruva som byggt om för att istället ta emot patienter med en rad sjukdomar. Självklart vill vi testa också den anläggningen. Så, vi hoppar på ett litet tåg som tar oss med in i berget – tillsammans med ett hundratal andra patienter – alla klädda i vita frottémorgonrockar.

ill – bla ansage engelska

Resan tar oss ett par kilometer rakt in i berget. Där väntar världens starkaste radonkur med 44 000 becquerel – många hundra gånger över de svenska gränsvärdena för bostäder.

ill – ! LJUD efter tunnel – bra tunnelljud div steg tåg mm

Vi lämnar tåget och går n i olika gruvgångar. Där slår vi oss ned på tältsängar som är uppställda längs de gamla gruvgångarna. Berget är vackert upplyst med diskreta lampor. Mestadels medelålders och äldre patienter gör det bekvämt för sig på sängarna. Nu ska man ligga här i 30 minuter och låta radonet verka på kroppen. Det är mer än 37 grader varmt och snart tränger svetten fram. Det är tyst. Å ingen säger nåt. Det enda man hör är snarkningar, hostande och en och annan fis. Varje år låter sig 12 000 patienter från hela världen behandlas här.

Ill – kliniska bevis finns

Martin Offenbächer är chefsläkare på den här anläggningen, å enligt honom finns inga tvivel om att radonterapi fungerar. Forskningen är inte färdig, det rör sig säkerligen om en komplex verkansmekanism – men kliniska bevis har vi under alla omständigheter, säger han. Det vill säga att man tydligt ser effekterna på patienterna.

Ill – ! erfolgsstorty: pat kvinna neurodermit – inte varit så bra som på 50 år efter 8 einfarhten

Martin Offenbächer berättar om patienter med svåra hudsjukdomar, eller med ryggsmärtor sedan årtionden – som efter en kur här snabb blivit mycket bättre. Å radioaktiviteten, det är inget stort problem, för mängden man får i sig efter en behandlingsrunda med tio besök i gruvgången här motsvarar ändå bara en tiondel av den radioaktivitet du får i dig av att röntga ryggraden en enda gång, enligt Martin Offenbächer.

ill – röntgen 10 ggr mer

Men, då undrar jag: Om radioaktivteten är så liten i förhållande till den bakgrundsstrålningen som vi alla få i oss – i vardagen – varför skulle isåfall just den strålning som kommer från behandlingen här, å som dessutom varierar väldigt starkt mellan de olika badanläggningarna, varför skulle just den strålningen ha en särskilt positiv effekt? Å svaret, enligt chefsläkaren Martin Offenbächer, är den komplexa kombinationen av hög höjd, värme och radon.

Ill – komplexa samband – även höjden 1300 meter löser ut komplexa reaktioner

Det kanske starkaste argumentet som förespråkarna för radonterapi har är att det finns vissa tecken på en smärtlindrande effekt, det enligt ett fåtal kontrollerade och dubbelblinda studier. Om det stämmer så kan en radonbehandling leda till lägre konsumtion av smärtstillande mediciner, som ofta har biverkningar. Argumentationen kokar alltså ner till: radon är skadligt – och ökar risken för lungcancer – men den risken är värd att ta eftersom man skonar sin mage genom att man kan ta mindre smärtmediciner.

Hur rimligt är det då till slut att läkare fortsätter att förorda en behandling trots att det saknas bevis för att radon faktiskt har en positiv effekt? Lars Barregård igen:

Ill – !! inte rimligt behandla m radon eftersom finnas känd risk – lungcancer – men inga evidens
ill – ! ansvariga myndigheter borde vara kritiska mot medvetet exponerande för joniserande strålning

ill – me da he

Vi lämnar Alperna och radonbaden där och åker till Darmstadt i sydvästra tyskland, den sista anhalten på vår resa. Här ute på en åker ligger ett av tysklands ledande forskningscentrum. Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung. Här har man bland annat utvecklat strålterapimetoder mot cancer. Och – där man sedan några år också i ett projekt undersöker radonets verkan på kroppen.

ill – !!! VI försöker nu ta reda på om det är alfastrålningen som är orsak till de effekter som man sett

Det vi försöker göra nu är att bevisa, eller se, om det är alfastrålningen som är orsak till de effekter som redan har observerats i patienter, det säger professorn och radiobiologen Claudia Fournier, som leder det nya forskningsprojektet.

Men, fortfarande är det helt öppet om det kommer visa sig att det är alfastrålningen som ger effekt eller om det helt enkelt är andra faktorer som ligger bakom, saker som de varma baden, massage, och den avslappnande vistelsen i alperna på hög höjd.

Ill – !!! vi vet att finns en effekt – men kan bero på spa, värme, wellbeing. .

Nyligen beviljades 4,4 miljoner euro i forskningsmedel för projektet, motsvarande alltså drygt 40 miljoner kronor. En första studie i ett tidigare projekt inom samma område pekar på smärtreduktion i 80% av alla patienter som tagit radonbad. Men – den studien saknar helt kontrollgrupp. Med andra ord: det går inte att utesluta att det är de andra faktorerna som värme, som ligger bakom den smärtlindrande effekten. Därför är nu nästa steg att göra en studie som, enligt forskarkonstens alla regler, är både dubbelblind, kontrollerad och randomiserad:

ill – !! next step patientstudien med biomedical monitoring

Det som de tyska radon-forskarna i den nya studien med start november 2018, planerar att göra är att noggrannt mäta olika markörer i blodet hos patienter som varit på radonbehandling – och samma i kontrollgruppen. Där hoppas man kunna hitta eventuella skillnader mellan de som bestrålats med radon och de som tillhört kontrollgruppen som bara fått varma bad utan radon. Det forskarna tror sker är att när alfastrålningen skadar celler så sker en reaktion som undertrycker immunsystemet – vilket kan vara bra för krämpor som reumatism och artros. Till exempel en långsiktig smärtlindrande effekt.

Ill – tyder på effekt som undertrycker immunsystemet

Förhoppningsvis, menar hon, kan deras forskning leda till bättre riktlinjer för radonterapi – beroende på vad de får för resultat:

Ill – !! Beroende på våra resulat – kanske kan vi få bättre riktlinjer. hoppas det

Du har lyssnat på Vetandets Värld i Sveriges Radio P1. I Sverige lägger vi stora resurser på att minska den skadliga strålningen från radon i våra bostäder och på våra arbetsplatser å gränsvärdena för vad som anses vara acceptabla strålnivåer har nyligen sänkts. Men på sina håll i tyskland och österrike där tänker man radikalt annorlunda – å där ses radon – trots bristen på bevis – också som en behandlingsmetod – där de påstådda fördelarna anses väga tyngre än den välkända förhöjda risken för lungcancer. Professorn i miljömedicin, Lars Barregård, vad tror han då till sist om tyskarnas teorier:

ill – !!! ska vara ödmjuk -kan hitta effekter inte tänkt på – MEN för att ha som behandlingsmetod – krävs normalt evidens särskilt om ger skador – så inte fallet – övertygad om skulle iNTE tillåtas som metod i sverige

SLUT