Utsläppshandelns framtid

posted in: Tyskland | 0

EU:s omstridda klimathandelsystem görs om från årsskiftet. Det handlar om hur stålverk, cementindustrier, pappersbruk, elbolag och andra utsläppare kan köpa och sälja rätten att smutsa ner vår gemensamma atmosfär. Handeln är EU:s kanske viktigaste verktyg för att nå de klimatmål man satt upp att 2020 ha minskat utsläppen med 20 procent jämfört med 1990. Men handeln har inte fungerat som det är tänkt. Det har blivit för billigt att smutsa ner. Ett ton koldioxid, 1000 kilo, kostar idag bara 70 kronor. För Klotet i P1:s räkning besökte jag ståltillverkare, koldioxidbörsen i Leipzig och EUs centralklimatbank i Bryssel.

En resa bland Europas koldioxidklippare och klimatbankirer


Elbolag måste betala för alla koldioxidutsläpp

posted in: | 0

Vetenskapsradions nyheter: Från och med årsskiftet blir det dyrare för elbolag som till exempel Vattenfall att släppa ut koldioxid i atmosfären. Något som skulle kunna påverka elpriset. Anledningen är att EU nu gör om sitt kritiserade handelssystem för klimatgaser. Tidigare har elbolagen fått en stor del av sina utsläppsrätter gratis, men från och med januari så måste de köpa alla sina utsläppsrätter.


Kulturarv hotas av klimatförändringar

posted in: | 0

► Lyssna på Vetenskapsradion Historia den 19 mars 2009

Moldau svämmar över titt som tätt.
Moldau svämmar över titt som tätt.

Många arkeologiska lämningar och världskulturarv världen över hotas av klimatförändringar. Högre temperaturer, stormar och översvämningar ökar trycket på redan svårt prövade och ibland unika miljöer.
Världens kulturarv hotas av klimatförändringar

Världsarvsstaden Prag drabbades 2002 av översvämningar som överträffade alla tidigare rekord. Det är i en UNESCO-rapport ett av exemplen på hur världskulturarv drabbas av klimatförändringar.

I en enkät bland UNESCOs medlemsländer säger 3 av 4 att klimatförändringar påverkar deras världsarv. Sammanlagt listas 46 världskulturarv som direkt hotade av klimatförändringar.

Det handlar om arkeologiska ruiner, kyrkor och moskeer. Hoten är allt mellan tropiska stormar, erosion och översvämningar.

På Tysklands arkeologiska institut, DAI, i Berlin finns Karl-Uwe Heussner, chef för avdelningen för dendrokronologi, där man studerar tusenåriga träprover.

– Genom klimatförändringarna ser vi hur arkeologiskt material, inte minst trä som bevarats i våtmarker, försvinner i snabb takt, säger Karl Uwe Heussner.

Till Vetenskapsradion Historias hemsida