Foto Röda Korset Uno Grönkvist hösten 1968_7

Marcus Hansson framför MFI-9

CGvR i MFI-plan

Foto Röda Korset Uno Grönkvist hösten 1968_6