Reportage, artiklar, arbetsinsatser av journalistisk karaktär under 2009…