Full fart på energiomställningen i Tyskland

posted in: Tyskland | 0

Den tyska energiomställningen pågår för fullt. Die energiewende innebär att 80% av landets energiförsörjning ska vara förnybar år 2050, nu står den förnybara delen för ungefär en femtedel. Enligt motsvarigheten till det tyska naturvårsverket har stängningen av de första åtta reaktorerna inte lett till någon ökning av landets koldioxidutsläpp. Kärnkraften har ersatts främst av sol och vind, visar statistik sammanställd av bland andra den tyska kolindustrin och finansminisiteriet. Die Energiwende verkar alltså ha fungerat hittills, men fortfarande återstår en stor utmaning då den största delen av Tysklands elproduktion genereras av kolkraft. Reportage i P1:s milöprogram Klotet.


Kärnkraftsavveckling en framtidsbransch

posted in: Tyskland | 0

Trots beslutet att lägga ner all kärnkraft i Tyskland till år 2022 så finns det en försiktig framtidsoptimism inom den tyska kärnkraftsbranschen. Vid en mässa i Stuttgart låg fokus på hur de nedlagda kärnkraftverken nu ska rivas och hur allt det radioaktiva skrotet ska tas om hand – ett jättearebete som kommer att ta årtionden. Nyhet i Vetenskapsradions nyheter.

Längre reportage i Klotet i P1 om delvis samma ämne.


Vätgas lagrar sol- och vindenergi

posted in: Tyskland | 0

Ett av de centrala problemen med tysklands projekt att lägga ner kärnkraften och istället bygga ut förnyelsebar energi är att kunna lagra energi från sol- och vindkraft till dagar när solen inte lyser eller det råder stiltje. Nu sätts stort hopp till vätgas. Utanför staden Prenzlau finns nu en första testanläggning som tillverkar vätgas från vindkraft och som snart kommer att lagra vätgasen i de vanliga stadsgasnät som förser tyska hushåll med gas. Nyhet i Vetenskapsradions nyheter i P1.