Fosforåtervinning på frammarsch

posted in: | 0

rosannaKlotet i P1. I Europa är trenden tydlig: mer av de värdefulla näringsämnena i våra exkrementer måste återvinnas. Det vill både konsumenter och EU. Däremot är inte alla länder säkra på att den svenska modellen med att lägga så rent avloppsslam som möjligt som gödsel på åkrarna är den bästa vägen att gå. Klotets reporter Marcus Hansson for till England och Slough utanför London, där man börjat återvinna fosfor i stor skala i en fosforreaktor på ett av företaget Thames Waters reningsverk. Reportage i vetenskapsradions program Klotet.

Landstingen satsar på konsultsjukvård

posted in: | 0

Vetandets värld i P1. Så kallade vårdlotsar, en slags coacher, för svårt sjuka kan dramatiskt minska vissa patienters användande av dyr sjukvård. Det menar konsultbolaget Health Navigator som säljer sin egenhändigt framtagna coach-metod till fem landsting i Sverige. Men på svenska universitet där man sedan många år forskat på olika former av coachstöd till svårt sjuka är man betydligt mindre säker på att coacherna faktiskt leder till minskat användande av vård. Till reportaget.


De dolda rummens kunskap

posted in: | 0

Vetandets värld i P1. Managementkonsulter får allt oftare i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för politiker. Istället för att ge forskare på universitet i uppdrag att utreda viktiga frågor eller analysera effekterna av att privatisera en verksamhet så ges jobbet till privata konsultbyråer. Det här är ett demokratiproblem anser forskare som tycker att det blir svårare att granska var uppgifter kommer ifrån. Kunskapen blir inlåst, anser de. Till reportaget.