Afghanistans första nationalpark

posted in: | 0

Afghanistan har invigt sin allra första nationalpark. Det är sex turkosblå sjöar som kallas Band e Amir som efter mer än 30 år av motgångar äntligen har fått nationalparksstatus.

Publicerat i Vetandets Värld i Sveriges Radio P1 den 18 juni.

► Hör reportaget från Band e Amir i Afghanistan!

Sjöarna har bildats genom att avlagringar av stenmaterialet travertin genom årmiljoner byggt upp som en badkarskant runt varje sjö, som sen svämmar över. När nya avlagringar sen bildas så måste vattnet hela tiden söka sig en ny väg ut, och därigenom byggs kanterna upp allt mer, och så uppstår det allt högre vattenfall mellan sjöarna.

I parken runt sjöarna finns bland annat varg, räv och hjortar. Men det är ett kargt landskap och resurserna är knappa. Ett av problemen med parken har varit att få med sig lokalbefolkningen, som sett sin existens hotad på grund av en park som stänger ute dom från naturresurserna.

Alla reportage från Afghanistan

Utsikt över en av de turkosblå travertinsjöarna i Afghanistans allra första nationalpark.
Utsikt över en av de turkosblå travertinsjöarna i Afghanistans allra första nationalpark.