3d-skrivare spås revolutionera tillverkningen

posted in: Sverige, Tyskland | 0

[smoothgallery iframe=1 width=490 height=350 showarrows=false embedLinks=false timed=true delay=5000 imgsize=520×292 bordercolor=fff showInfopane=false]

Vetenskapsradions nyheter: Möjligheten att tillverka fysiska föremål med hjälp av så kallade 3d-skrivare har utvecklats fort de senaste åren – alltså maskiner som till skillnad från vanliga skrivare skriver ut 3-dimensionella objekt – i olika material och färger. Tekniken spås nu föra med sig en revolution både inom tillverkningsindustrin och i hemmet.

Lyssna: ”Det här är framtidens teknik”

Utsläppshandelns framtid

posted in: Tyskland | 0

[smoothgallery iframe=1 width=470 height=280 showarrows=false embedLinks=false timed=true delay=5000 imgsize=520×292 bordercolor=fff]

EU:s omstridda klimathandelsystem görs om från årsskiftet. Det handlar om hur stålverk, cementindustrier, pappersbruk, elbolag och andra utsläppare kan köpa och sälja rätten att smutsa ner vår gemensamma atmosfär. Handeln är EU:s kanske viktigaste verktyg för att nå de klimatmål man satt upp att 2020 ha minskat utsläppen med 20 procent jämfört med 1990. Men handeln har inte fungerat som det är tänkt. Det har blivit för billigt att smutsa ner. Ett ton koldioxid, 1000 kilo, kostar idag bara 70 kronor. För Klotet i P1:s räkning besökte jag ståltillverkare, koldioxidbörsen i Leipzig och EUs centralklimatbank i Bryssel.

En resa bland Europas koldioxidklippare och klimatbankirer


Elbolag måste betala för alla koldioxidutsläpp

posted in: | 0

Vetenskapsradions nyheter: Från och med årsskiftet blir det dyrare för elbolag som till exempel Vattenfall att släppa ut koldioxid i atmosfären. Något som skulle kunna påverka elpriset. Anledningen är att EU nu gör om sitt kritiserade handelssystem för klimatgaser. Tidigare har elbolagen fått en stor del av sina utsläppsrätter gratis, men från och med januari så måste de köpa alla sina utsläppsrätter.