Forskarna steget efter kommersiella fiskarna

posted in: | 0

Klotet i P1: När fångsterna av fisk minskar i världshaven vänder sig nu fiskeflottorna mot djuphaven, där man hittills inte fiskat särskilt mycket. Där finns också mindre fisk, men de ekologiska riskerna med djuphavsfiske är stora, det menar en lång rad marinbiologer som de senaste åren ställt krav på hårdare reglering av det här fisket, samt att den så kallade bottentrålningen upphör helt. Fortfarande finns det stora luckor i kunskaperna om de här arterna.

Lyssna: Djuphavsforskning i Norge


Norsk trålkamera ska minska bifångster

posted in: | 0

Vetenskapsradions nyheter i P1: Med hjälp av ny teknik hoppas havsforskare i Norge att fångsten av fel fisksorter som efter fångst slängs ut i havet och ofta dör, ska kunna minska. Det handlar om en ny sorts trål som med hjälp av kameror och fjärrstyrda luckor ska kunna släppa ut fisk som fångats innan man tar upp den ur vattnet.

Lyssna: Trålkamera ska minska bifångster


Världens dyraste vatten

posted in: | 0

[smoothgallery iframe=1 width=490 height=292 showarrows=false embedLinks=false timed=true delay=5000 imgsize=520×292 bordercolor=fff showInfopane=false]

Vetandets Värld i P1: Homeopati är en behandlingsmetod, som redan när den uppfanns för 200 år sedan, var omstridd och kritiserades för att vara ovetenskaplig. Homeopatisk medicin kan tex. bestå av små sockerkulor som tillverkarna hävdar fungerar, även om inte en enda molekyl av något verkningsfullt ämne finns kvar.

Lyssna på programmet här


Kritiker: Homeopatiforskning är oetisk

posted in: | 0

Vetenskapsradions nyheter i P1: I Tyskland vill anhängare till den mycket ifrågasatta alternativmedicinska metoden homeopati satsa på mer forskning för att finna bevis på att metoden fungerar. Idag finns redan mycket forskning som visar på motsatsen och ändå vinner metoden allt fler anhängare i hela världen. Men kritiker tycker att det måste bli ett slut på forskningen, eftersom de anser att den är oetisk.
Continued