Om den danska minoriteten i Tyskland

posted in: Tyskland | 0

Europaväg 45 / Kulturradion. Inslag i del 3 i kulturradions serie under hösten om städer och samhället längs Europaväg 45 som går tvärs genom hela kontinenten. Jag besöker Schleswig, området mellan Danmark och Tyskland. Det är ett historiskt landskap där kultur och språk har bevarats och blandats. Området har ömsom till hört Danmark, ömsom Tyskland och här talas tyska, danska och frisiska. Samtal med arkeologen och museiinspektören Nils Hardt i den lilla byn Dannevirke – eller Dannewerk på tyska.

Besök på utställningen om den danska minoriteten i Tyskland


Svårt få bättre översättningar på nätet

posted in: | 0

Vetenskapsradions nyheter. Det blir allt vanligare med slarviga översättningar på internet, gjorda av datorer. Men samtidigt blir det allt svårare för datorerna att förbättra översättningarna från den medelmåttiga nivå de har idag. Nu varnar datavetare för att översättningarna på kort sikt inte kommer att bli mycket bättre. De tekniska möjligheterna tycks uttömda.

–> Längre reportage i Vetenskapsradions veckomagasin

Lyssna: ”Mindre som kan göras helt automatiskt än vad man trodde”


USA:s budgetbråk skadar forskning

posted in: | 0

Vetenskapsradions veckomagasin. NASA håller stängt på grund av uppehåll i statlig finansiering. Det är svaret man får när man försöker ringa till amerikanska rymdflygstyrelsen NASA. Sedan i tisdags så ligger nästan all statlig verksamhet nere i USA, efter att republikaner och demokrater inte kunnat enas om budgeten. 800 000 statligt anställda har hemlovats och det här drabbar även amerikansk forskning. Stora statliga forskningsinstitut och forskningsanläggningar har helt eller delvis tvingats stänga.

Lyssna: Stängd forskning i USA


Nobelpristippat osynlighetsmaterial

posted in: | 0

Robert Schittny på KIT i Karlsruhe
Vetandets värld och Vetenskapsradions nyheter. En het nobelpriskandidat i år är så kallade metamaterial – material som har egenskaper som inte återfinns i naturen. Det kändaste exemplet är osynlighetsmaterial som kan leda ljus eller radiovågor runt ett objekt så att det inte syns. Nu kommer de första produkterna som använder sig av metamaterial-teknik.

Metamaterial nämns oftast i samma andetag som Harry Potter och hans osynlighetskappa. En av upptäckarna av metamaterial, John Pendry, teoretisk fysiker vid Imperial College London, avslöjar också att den första presentationen av möjligheten att med hjälp av metamaterial bygga en yta som leder fotoner runt ett objekt, alltså en osynlighetskappa, var en medveten strategi för att fånga medias uppmärksamhet. Ett knep som visat sig mycket effektivt.