De dolda rummens kunskap

posted in: | 0

Vetandets värld i P1. Managementkonsulter får allt oftare i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för politiker. Istället för att ge forskare på universitet i uppdrag att utreda viktiga frågor eller analysera effekterna av att privatisera en verksamhet så ges jobbet till privata konsultbyråer. Det här är ett demokratiproblem anser forskare som tycker att det blir svårare att granska var uppgifter kommer ifrån. Kunskapen blir inlåst, anser de. Till reportaget.