Landstingen satsar på konsultsjukvård

posted in: | 0

Vetandets värld i P1. Så kallade vårdlotsar, en slags coacher, för svårt sjuka kan dramatiskt minska vissa patienters användande av dyr sjukvård. Det menar konsultbolaget Health Navigator som säljer sin egenhändigt framtagna coach-metod till fem landsting i Sverige. Men på svenska universitet där man sedan många år forskat på olika former av coachstöd till svårt sjuka är man betydligt mindre säker på att coacherna faktiskt leder till minskat användande av vård. Till reportaget.