Hård kritik mot kärnkraftindustrins vision om SMR-reaktorer

posted in: | 0

Ända sen 1950-talet har kärnkraftsindustrin gjort försök att bygga mindre reaktorer för att få ner priset och därmed bli konkurrenskraftigare. Nu när kärnkraftsindustrin globalt befinner sig i en utförsbacke har det gamla konceptet dammats av och döpts till SMR – Små Modulära Reaktorer. Tanken är att i fabrik serietillverka små reaktorer som kan sättas ihop på plats, och därmed få ned kostnaderna. Men kritiska forskare menar att visionen har brister. Trots årtionden av forskning är tekniken fortfarande till stora delar oprövad. De projekt som har kommit längst har blivit dyrare än ursprungligen planerat och har problem att locka investerare. Reportage i vetenskapsradion På Djupet.