Nederländsk atomsilo

posted in: | 0

Reportage i Klotet i P1. Ännu finns inget färdigt slutförvar för kärnavfall någonstans i världen, trots årtionden av forskning. Att bygga ett geologiskt slutförvar är ett komplicerat och mycket dyrbart projekt och i flera länder väljer man nu istället att skjuta på beslutet. I Spanien, Holland och Ungern byggs istället stora stabila hus, atomsilos, där bränslet kan förvaras under flera decennier. Hollands atomsilo skall målas i en stark orange färg som får en ny blekare nyans allt eftersom radioaktiviteten klingar av.

Lyssna: Olika sätt att förvara atomsopor