Grön cement halverar klimatpåverkan

posted in: Tyskland | 0
Peter Stemmermann på Karlsruhe Institute of Technology som uppfunnit den nya gröna cementen. Foto: Marcus Hansson
Peter Stemmermann på Karlsruhe Institute of Technology som uppfunnit den nya gröna cementen. Foto: Marcus Hansson

Reportage om revolutionerande ny teknik i Klotet i P1 den 19 oktober 2010.

► Lyssna på reportaget i Klotet

Problemet är att tillverkningen av vanlig cement är mycket energikrävande och orsakar utsläpp av koldioxid som är dubbelt så stora som den utskällda flygindustrins. Men nu har forskare i Tyskland tagit fram en helt ny teknik för tillverkning av ”grön cement” som kan halvera klimatpåverkan.

– Med en sådan här kraftig stålbehållare kan ni göra grön cement i en vanlig köksugn, berättar forskaren Peter Stemmermann på Karlsruhe Institute of Technology som lett arbetet med den nya cementen. Med en sån här stålbehållare kan man tillverka den nya cementen vid 200 graders temperatur, istället för 1450 grader som traditionell cement.

– Ni tar stålbehållaren och fyller den med kalk och lite vatten. Skruva sen fast locket ordentligt och lägg den i ugnen i fem timmar. Sedan väntar ni tills den har svalnat, tar ut innehållet och maler det till ett fint pulver. Så är det färdigt, avslutar Peter Stemmermann.

Fördelarna med den nya tekniken är enorma. Cement är det klister som håller ihop hela vår värld. När det blandas med sand och vatten bildas betong, världens vanligaste byggmaterial. Men för att få göra cement idag krävs förbränningsugnar som vid 1450 graders värme bränner kalk och lera. En mycket energikrävande process som står för drygt 5 procent av de globala koldioxidutsläppen. Det innebär att cement är en dubbelt så stor utsläppskälla som flyget…….

Läs mer på Klotets hemsida!