Forskarna steget efter kommersiella fiskarna

posted in: | 0

Klotet i P1: När fångsterna av fisk minskar i världshaven vänder sig nu fiskeflottorna mot djuphaven, där man hittills inte fiskat särskilt mycket. Där finns också mindre fisk, men de ekologiska riskerna med djuphavsfiske är stora, det menar en lång rad marinbiologer som de senaste åren ställt krav på hårdare reglering av det här fisket, samt att den så kallade bottentrålningen upphör helt. Fortfarande finns det stora luckor i kunskaperna om de här arterna.

Lyssna: Djuphavsforskning i Norge