Utsläppshandelns framtid

posted in: Tyskland | 0

[smoothgallery iframe=1 width=470 height=280 showarrows=false embedLinks=false timed=true delay=5000 imgsize=520×292 bordercolor=fff]

EU:s omstridda klimathandelsystem görs om från årsskiftet. Det handlar om hur stålverk, cementindustrier, pappersbruk, elbolag och andra utsläppare kan köpa och sälja rätten att smutsa ner vår gemensamma atmosfär. Handeln är EU:s kanske viktigaste verktyg för att nå de klimatmål man satt upp att 2020 ha minskat utsläppen med 20 procent jämfört med 1990. Men handeln har inte fungerat som det är tänkt. Det har blivit för billigt att smutsa ner. Ett ton koldioxid, 1000 kilo, kostar idag bara 70 kronor. För Klotet i P1:s räkning besökte jag ståltillverkare, koldioxidbörsen i Leipzig och EUs centralklimatbank i Bryssel.

En resa bland Europas koldioxidklippare och klimatbankirer