Onkalo – Finlands slutförvarsgrotta

posted in: | 0

Vetandets värld: Finland planerar att göra sig av med sitt använda kärnbränsle på samma sätt som i Sverige: genom att gräva ned det 400 meter under mark. Onkalo heter testanläggningen i sydvästra Finland där försök nu pågår med att placera de kopparkapslar som ska innesluta det utbrända kärnavfallet. Men det spruckna berget ställer till problem. Vattenflöde gör stora delar av berget olämpligt som slutförvar. Reportage i vetandets värld i serien atomnotan.

Lyssna: Vetandets värld : Onkalo – finlands slutförvarsgrotta 20130226 12:10


Finsk uranfabrik i startgroparna

posted in: | 0

Vetenskapsradions nyheter. I Finland står vad som kommer att bli hela Europas största fabrik för uranutvinning precis i startgroparna, en fyndighet som när den nu finns också måste utnyttjas, enligt Leif Rosenback som är teknisk direktör på Talvivaaragruvan i Finland. Han visar runt bland rör och cisterner i det som är en nästan helt färdigbyggd uranfabrik. Anläggningen är en del av den omstridda Talvivaaragruvan i mellersta Finland där en gruvdamm brast i höstas. Här används så kallad biolakning, att med hjälp av naturligt förekommande bakterier och syra utvinna metaller ur malmen.

Lyssna: Finsk uranfabrik och atombombsbrist