Världens dyraste vatten

posted in: | 0

[smoothgallery iframe=1 width=490 height=292 showarrows=false embedLinks=false timed=true delay=5000 imgsize=520×292 bordercolor=fff showInfopane=false]

Vetandets Värld i P1: Homeopati är en behandlingsmetod, som redan när den uppfanns för 200 år sedan, var omstridd och kritiserades för att vara ovetenskaplig. Homeopatisk medicin kan tex. bestå av små sockerkulor som tillverkarna hävdar fungerar, även om inte en enda molekyl av något verkningsfullt ämne finns kvar.

Lyssna på programmet här


Homeopati populärt i Tyskland

posted in: Tyskland | 0

Vetenskapsradions nyheter: I fredags beslutade högsta förvaltningsdomstolen att en läkare har rätt att skriva ut homeopatisk medicin till sina patienter. Beslutet som nu blir vägledande innebär att Sverige närmar sig många andra länder i Europa där homeopatin är på stark frammarsch. I bland annat Tyskland, där homeopatin grundades för drygt 200 år sedan, är det idag möjligt att låta försäkringskassan bekosta en del av behandlingen – trots att det saknas vetenskapliga bevis för att den fungerar.

Lyssna: Försäkringskassan bekostar

Continued